Úvodní stránka

05.04.2017 07:00

PODĚKOVÁNÍ MATEŘÍDOUŠCE

Naše organizace poskytuje uživatelům podporu v bytech v běžné zástavbě, které se svým charakterem přibližují bydlení běžné společnosti. Nenahrazujeme běžně dostupné služby, ale snažíme se o to, aby tyto služby naši uživatelé využívali mimo organizaci a to buď zcela samostatně, nebo s podporou...

—————

27.03.2017 13:36

Hodnota práce v životě našich uživatelů

Zaměstnání hraje v životě našich uživatelů nezastupitelnou roli. Nejen, že se jeho prostřednictvím stávají právoplatnými členy společnosti, ale pocit, že jsou užiteční, že je někdo potřebuje, se ničím jiným nahradit nedá. Chtěli bychom Vám touto cestou postupně představit zaměstnavatele našich...

—————

21.12.2016 07:23

Vánoční přání

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v roce 2017 hodně štěstí, zdraví a úspěchů přejí klienti a pracovníci Chráněného bydlení Sokolov, z. s.

—————

07.12.2016 11:34

21. ADVENTNÍ VEČER

  Chlubení nám není vlastní, ale přesto bychom rádi zmínili, že slov chvály na letošní adventní večer bylo opravdu hodně. Program tentokrát zajistili klienti a pracovníci sociálně terapeutických dílen Mateřídouška. Na tomto místě bychom jim velmi rádi poděkovali, neboť obrovským dílem přispěli...

—————

16.11.2016 17:56

Učení nás stále baví

  (16. 11. 2016, autor: Pavlína Taran) Před nedávnem jsme Vás informovali o tom, že naši uživatelé začali navštěvovat učební obor „Provozní služby“. I když uběhly jen necelé tři měsíce od zahájení výuky a čeká je ještě dlouhá cesta, můžeme s radostí říci, že chuť a elán do učení jim zatím...

—————

09.11.2016 12:26

Pozvánka na 21. adventní večer

    Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na náš adventní večer, který se bude tradičně konat v Klášteře sv. Antonína Paduánského dne 02. 12. 2016 od 17:00 hodin. Hudebním a divadelním hostem budou tentokrát uživatelé sociálně terapeutických dílen Mateřídouška, kteří vystupují na kulturních a...

—————

10.10.2016 14:30

Využití výtěžku 20. adventního večera

  (10. 10. 2016, autor: Pavlína Taran) Slíbili jsme, že výtěžek z adventního večera roku 2015 bude použit na letní dovolenou pro uživatele, kteří by si ji jinak kvůli své finanční situaci nemohli dovolit. Protože bylo pro uživatele důležitější, aby výtěžek mohli využít společně,...

—————

21.09.2016 14:41

Vzdělání našich uživatelů

Vzdělání jako předpoklad zaměstnatelnosti našich uživatelů (21. 09. 2016, autor: Pavlína Taran) V současné době se stále více dostává do popředí proces integrace lidí s mentálním handicapem. Jednou z oblastí, kde k této integraci úspěšně dochází, je otevřený trh práce. Získání...

—————

12.09.2016 09:21

Den otevřených dveří 9.9.2016

Za prožití krásného Dne otevřených dveří, který se uskutečnil v pátek dne 09. 09. 2016, děkují zaměstnanci a uživatelé naší služby široké veřejnosti, zástupcům města Sokolov a Karlovarského kraje, zástupcům organizací města Sokolov, zaměstnancům a uživatelům sokolovských sociálních služeb. Podle...

—————

28.06.2016 11:27

Výroční zpráva 2015

Na naše webové stránky jsme umístili výroční zprávu za rok 2015. Je souhrnem událostí, které nás v tomto roce potkaly. Zároveň je společným dílem všech zaměstnanců a na tomto místě bych jim za jejich spolupráci chtěla srdečně poděkovat.         ...

—————