Noví přátelé

08.03.2010 10:42

V rámci projektu „Pokračujeme“ jsme oslovili a o podporu požádali Nadaci Vize 97 Dagmar a Václava Havlových. Uspěli jsme a dík jejich podpoře jsme již v lednu 2010 mohli zakoupit promítačku s promítacím plátnem, tolik potřebný nový počítač a kopírku, tyto přístroje nám pomohou v běžné praxi, zejména při besedách.

Projekt zahrnuje totiž několik besed v průběhu celého roku, které opět pomohou klientům, ale i pracovníkům k novým poznatkům.

První beseda byla seznamovací, pozvali jsme členy sdružení a rodinné příslušníky a pohovořili jsme o tom, co nás v rámci projektu celý rok čeká. Samozřejmě, že pokud se tato činnost osvědčí, budeme podobným způsobem pokračovat i v dalších letech.

Na druhou besedu, která se konala v únoru, jsme pozvali tanečního „lva salonů“ pana Josefa Kábrta, který více jak 50 let vychovával společensky sokolovskou mládež v tanečních kurzech a v kurzech společenské výchovy. Pozornost našich klientů byla až nečekaná, na přednášejícího měli řadu otázek a všichni ochotně vyplnili test, který na závěr besedy připravil.

Další akcí v rámci projektu je představení v Městském divadle Sokolov dne 11.května, které pořádáme ve spolupráci s Městským domem kultury Sokolov. Zahájili jsme všechny přípravné práce. K podpoře tohoto představení jsme zpracovali žádost a oslovili Nadaci Divoké husy. Na výsledek čekáme, jakmile obdržíme vyjádření Nadace, zahájíme potřebnou propagační činnost.

—————

Zpět