O nás

01.04.2015 12:20

Základní kontaktní informace:

Název organizace:                            Chráněné bydlení Sokolov, z. s.
Sídlo organizace:                              Slavíčkova 1696, Sokolov 356 01
Telefon:                                            359 808 409 
Mobil:                                               605 438 971
E-mail:                                             reditelka@chbsokolov.eu
WWW:                                              www.chbsokolov.eu
IČO:                                                 65528794

Bankovní spojení:                                     ČSOB 155003249/0300 - běžný účet
ERA:                                                 ERA 264932151/0300 – pouze pro dotace MPSV ČR
Kontaktní osoba :                               Pavlína Taran
Rok zahájení činnosti :                        1991
Právní statut:                                              do r. 1996 nadace, od r. 1996 občanské sdružení, od 01.01.2014 zapsaný spolek
 

Registrace soc. služby:                     dne 28.8.2007 u Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.7720798

 

 

Dne 01. 01. 2014 spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 2166

 

 

—————

Zpět