Spolupracujeme

Firmy

Krufin, s. r. o.

Neziskové organizace

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus, o. p. s.

Dobrovolnické centrum INSTAND v Karlovarském kraji

Evangelisches Jugend - und Fürsorgewerk  (Evangelická společnost pro mládež a sociální péči)

Sociálně terapeutické dílny Mateřídouška, o. p. s

Sokolovská chráněná, s.r.o.
 

 

Instituce

Městský úřad Sokolov

Úřad práce Sokolov

Městská knihovna Sokolov

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary